HB53-GYC系列多功能硅油充灌装置
HB53-GYC系列多功能硅油充灌装置
 

           主要特点:

           1.在真空状态下,通过不同处理罐槽的加热,抽气及搅拌动作,完成对待充硅

           油的预处理过程。

           2.具有进行油量调整及液体封装功能。

           3.通过滴灌、充灌及远传毛细管的不同充灌方式,完成标准型、远传法兰及禁

           油类传感器、变送器的硅油充灌。

 

 
详细信息请到[下载中心]下载